Konkurs SARP nr 982 na Centrum Muzyki i Park Miejski w Krakowie

0 Posted by - 01.09.2018 | 18:28 - KONKURSY

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Gminą Miejską Kraków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie.
 
Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego (patrz: kryteria oceny) dla nowego kompleksu budynków/budynku Centrum Muzyki w Krakowie wraz z przyległym terenem i wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz koncepcji programowo-przestrzennej Parku Miejskiego.

Budynek/budynki Centrum Muzyki wraz z kompleksem dydaktycznym Akademii Muzycznej, Parkiem Miejskim oraz uzupełniającą infrastrukturą rekreacyjną i usługową stworzyć powinny unikatową, spójną urbanistycznie i architektonicznie część miasta, swoisty landmark, który stanie się rozpoznawalny na „muzycznej mapie miasta”.

Realizacja przedmiotu Konkursu wpisywać się ma w proces rewitalizacji Krakowa, uwzględniać walory, warunki i konteksty przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe oraz urbanistyczno-architektoniczne miejsca i miasta. Powinien też odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający planuje realizację inwestycji w technologii BIM.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
1. prof. arch. Ewa Kuryłowicz, KSK SARP Warszawa – przewodnicząca Sądu konkursowego
2. dr hab. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, KSK SARP Kraków – Sędzia referent
3. arch. Hu Qian, ISOZAKI+HuQian Partners, Szanghaj, Chiny – sędzia zagraniczny
4. prof. arch. Krzysztof Ingarden, KSK SARP Kraków
5. prof. arch. Artur Jasiński, KSK SARP Kraków
6. arch. Piotr Chuchacz, MPOIA RP 
7. Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
8. Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie
9. Janusz Marynowski, Sinfonia Varsovia
10. Bogdan Tosza, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
11. arch. Tomasz Bobrowski, Główny Architekt Miasta
12. Łukasz Pawlik, p.o. Miejskiego Architekta Krajobrazu
13. Jerzy Dybał, Sinfonietta Cracovia

Sekretarz organizacyjny konkursu:
1. dr arch. Rafał Zawisza, KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny
2. Joanna Bednarczyk, UMWM – sekretarz pomocniczy
3. arch. Katarzyna Głuch, ZO SARP Kraków – sekretarz zastępca

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 7.08.2018
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 20.08.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 28.09.2018
Składanie zgłoszeń udziału w konkursie – 3.09.2018 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału – do 17.09.2018
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 8.10.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 19.10.2018
Składanie prac konkursowych – 19.11.2018 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 3.12.2018

Pula nagród (kwoty brutto): 300 000 PLN
pierwsza nagroda – 150 000 PLN
druga nagroda – 75 000 PLN
pozostałe ewentualne nagrody lub wyróżnienia – 75 000 PLN

Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Krakóworaz na stronie Organizatora w BIP