ARCHITEKT MIASTA

0 Posted by - 19.06.2021 | 18:18 - INFORMACJE ZARZĄDU
Szanowni Architekci!
Konsekwencją apelu SARP dotyczącego problemów polityki przestrzennej miasta było zainteresowanie tą tematyką radnych oraz władz miasta. Głosy o problemach zagospodarowania przestrzennego słyszane były również ze strony organizacji społecznych jak i samych mieszkańców. Efektem było powołanie przez Prezydenta Miasta pana Marka Bajdaka zespołu doradczego do ustalenia zasad powołania i umiejscowienia w strukturze urzędu miasta Architekta Miasta.
Z ogromną radością informujemy, że zespół zakończył pracę skutecznie, a wypracowana rola Architekta Miejskiego niesie ogromną nadzieją na poprawę przestrzeni miasta oraz polityki przestrzennej. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że wypracowane wytyczne pozwolą na powołanie Architekta Miasta w formie sprawczej i unikatowej w skali kraju. Na miarę wyzwań przed którymi stoi Rzeszów.
Podziękowania za pomoc w osiągnięciu tego celu kierujemy do kolegów architektów członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, z którymi konsultowaliśmy rozwiązania. Dziękujemy za nieocenioną pomoc w pracach zespołu panu profesorowi Jackowi Strojnemu, który pomógł nam stworzyć rolę sprawczą Architekta Miejskiego. Doceniamy partycypację w pracach zespołu przedstawicieli Wydziału Architektury oraz Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. Słowa podziękowania należą się przede wszystkim Prezydentowi Miasta panu Markowi Bajdakowi w uznaniu za podejmowanie słusznych decyzji dla dobra mieszkańców dotyczących roli Architekta Miasta oraz działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.