Dyplom Inżynierski Roku 2020 – 2023 – NAGRODY

0 Posted by - 06.07.2023 | 17:18 - KONKURSY

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Przedstawiamy leureatów tegorocznego Konkursu na Dyplom Inżynierski roku.

I NAGRODA


Autorka: Izabela Matłok

„Przestrzeń integracji Społecznej. Projekt ośrodka aktywności seniorów.”

Promotor: dr inż. arch. Magdalena Szpytma

I Nagrodę przyznano za znalezienie trafnej odpowiedzi na wyzwania społeczno-demograficzne w dzielnicach śródmiejskich. Potrzeby fizycznej i społecznej rewitalizacji starszych zespołów mieszkaniowych oraz zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej realizowanej w duchu nowego Bauhausu czyli bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni już zagospodarowanej, włączania w projekt zastanych struktur. Zwiększania zielonej intensywności środowiska oraz wykorzystania materiałów podlegających recyklingowi. Jury wysoko ocenia wartości artystyczne zaprezentowanego rozwiązania tzn. osiągniecie pry pomocy stosunkowo prostych, oszczędnych środków zdyscyplinowanej formy, nieagresywnej i daleko niebanalnej. Stworzenie obiektu, który doskonale uzupełnia ten fragment miasta, porządkując i rytmizując pierzeję ulicy

II NAGRODA


Autorka: Kamila Gołąbek

„Centrum Zdrowia Psychicznego i Medytacji”

Promotor: dr inż. arch. Magdalena Szpytma

II Nagrodę przyznano za propozycję trafnego rozwiązania problemu potrzeby poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Wyjątkowość  proponowanych rozwiązań polega na holistycznym podejściu do problemu poprzez stworzenie obiektu pozwalającego na kompleksową regenerację zdrowia.  Pracę cechują wysokie walory architektoniczne, wyjątkowy szacunek do lokalizacji. Bardzo trafny dobór skali, materiałów oraz detalu architektonicznego. Świetna oprawa graficzno-edytorska pracy dyplomowej

III NAGRODA


Autorka: Kamila Sęk

„Dom Modułowy”

Promotor: dr inż. arch. Beata Walicka-Góral

III Nagrodę przyznano za twórcze podjęcie tematu prefabrykacji i standaryzacji zabudowy jednorodzinnej. Próbę rozwiązania współczesnych problemów mieszkaniowych. Zmianę podejścia do problemu budowy i rozbudowy domu poprzez dostosowanie go do aktualnych potrzeb użytkowników. Podkreślenie konieczności prowadzenia procesu życia budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

WYRÓŻNIENIA


Autorka: Wiktoria Jankowska, „Przedszkole integracyjne w Rzeszowie.”

Promotor: dr inż. arch. Joanna Dudek

Wyróżnienie przyznano za atrakcyjne, a zarazem racjonalne spełnienie założeń programowo-funkcjonalnych zadanego tematu. Twórcze podejście do wpasowania obiektu przedszkola w skomplikowaną konfigurację terenu. Spójne i zarazem syntetyczne kreowanie bryły budynku jak i detalu architektonicznego

Autorka: Dominika Szynal, „Miejsce Pamięci na terenie cmentarza żydowskiego w Rzeszowie.”

Promotor: dr inż. arch. Joanna Dudek

Wyróżnienie przyznano za podjęcie trudnego tematu pamięci rzeszowian. Kontrowersyjna, ale bardzo odważna próba architektonicznego rozwiązania zadania pokazana w ciekawy sposób. Na podkreślenie zasługuje odważna wizja oraz grafika przedstawienia pracy

Autorka: Paulina Więcek, „Projekt ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących.”

Promotor: dr inż. arch. Agata Mikrut-Kusy

Wyróżnienie przyznano za sposób potraktowania i wpisania obiektu w naturalny krajobraz z pełnym uszanowaniem środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych wybranej lokalizacji