SPOTKANIE Z GEN. DYW. DR INŻ. FRYDERYKIEM CZEKAJEM

0 Posted by - 30.08.2023 | 17:06 - INFORMACJE ZARZĄDU
Szanowni Architekci!
11.07.2023 r. odbyło się spotkanie MKUA w Rzeszowie z gen. dyw. dr inż. Fryderykiem Czekajem.
Tematem spotkania było planowanie przestrzenne w świetle doświadczeń konfliktów zbrojnych, w tym wojny w Ukrainie.
Poruszone zostały problemy komunikacji i ich wpływ na sytuacje kryzysowe.