[MKUA] WARSZTATY PROJEKTOWE DLA TERENÓW MIEJSKICH PRZY UL. WITOSA 4 W RZESZOWIE

0 Posted by - 30.08.2023 | 17:17 - INFORMACJE ZARZĄDU

Koleżanki i Koledzy Architekci!

W dniach 26 i 28.08.2023r. odbyły się w ramach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (MKUA) w Rzeszowie warsztaty projektowe zorganizowane przez Biuro Architekta Miasta Rzeszowa dotyczące terenów miejskich przy ul. Witosa. 4 zespoły projektowe w których oprócz naszych koleżanek i kolegów, uczestniczyli m.in. Przewodniczący rady  Miasta

, Dyrektor Wydziału Architektury, wiceprezes CWKS Resovia opracowały propozycje, które zostały poddane dyskusji w zespole zaproszonych ekspertów:

 

Pani mgr inż. arch. Sylwia Krzysztofik- urbanistka w 3darchitekci, wykładowca, Łódź,

Pan dr hab. Jacek Strojny- Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa,

Pan mgr inż. arch. Robert Kuziemik- członek MKUA Kraków,

Pan mgr inż. arch., MOIA , Bartłomiej Kisielewski – Horizone Studio, Kraków,

Pan mgr inż. arch. Mirosław Hagemejer- Dyrektor Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin,

 

Jest to precedensowe w skali Polski działanie mające pomóc władzom miasta określenie dyspozycji planistycznej i przestrzennej dla jednego z ważniejszych terenów miejskich. Gratulujemy koleżankom i kolegom zaangażowania i promowania środowiska architektów w mieście.