STRUKTURA SARP ODDZIAŁ RZESZÓW – KADENCJA 2024-2028

0 Posted by - 20.05.2024 | 19:40 - INFORMACJE ZARZĄDU

DNIA 10 MAJA 2024 ROKU UKONSTYTUŁAWAŁ SIĘ NOWY ZARZĄD I CIAŁA SARP W RZESZOWIE W SKAŁDZIE:


STRUKTURA SARP ODDZIAŁ RZESZÓW


ZARZĄD SARP ODDZIAŁ RZESZÓW PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU ODDZIAŁU ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD KOLEŻEŃSKI SARP KOLEGIUM SĘDZIÓW KONKURSOWYCH DELEGACI NA WALNY ZJAZD


 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W RZESZOWIE


sarp rzeszow
WACŁAW MATŁOKPREZES ZARZĄDU RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU SARP ANDRZEJ DEPAWICEPREZES TOMASZ KOZŁOWSKIWICEPREZES PIOTR ORLEWSKIWICEPREZES PIOTR RZEŹWICKIWICEPREZES ANNA WÓJCIKSEKRETARZ IWONA MATLINGIEWICZSKARBNIK JAKUB DUDEKCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU MACIEJ JAMROŻYCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU JOLANTA FEDACZYŃSKACZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU KATARZYNA LEŚNIEWSKA-BUKAŁACZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU KAROLINA MAJCZAKCZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU GERTRUDA PIECZONKACZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU ANNA POMYKAŁACZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU MACIEJ TORBACZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU ZBIGNIEW ŚWIĘCIŃCKICZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH


sarp rzeszow
MONIKA SOLARSKAPRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ MARIANNA LESKAZ-CA PRZEWODNICZĄCEGO MAREK LASKOŚCZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ RUBEN BARDANASZWILICZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ ANNA LESKACZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ