DOŁĄCZ DO SARP W RZESZOWIE

by

DOWIEDZ SIĘ JAK DOŁĄCZYĆ DO SARP W RZESZOWIE?


Do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapisać się może każdy architekt, który ukończył studia wyższe na polskiej lub zagranicznej uczelni architektonicznej i uzyskał tytuł inżyniera architekta bądź magistra inżyniera architekta. Ponadto w uzasadnionych przypadkach członkiem lub honorowym członkiem SARP może zostać osoba szczególnie zasłużona ze względu na swoją działalność na rzecz architektury lub ogólnopolskiego lub lokalnego oddziału SARP. W przypadku zaproszenia takiej osoby przez członków SARP  nie jest wymagane posiadanie przez wybraną osobę w/w tytułu zawodowego.

Dodatkowo aby zostać członkiem SARP nie jest wymagane posiadanie uprawnień architektoniczno-budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Aby zostać członkiem SARP należy wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny w sekcji DOKUMENTY i zostać zarekomendowanym przez trzech aktualnych i aktywnych członków SARP poświadczających tym samym kandydaturę aplikującego kandydata.

FORMULARZ APLIKACJI DO SARP

FORMULARZ APLIKACYJNY DO SARP
FORMULARZ APLIKACYJNY DO SARP
Tytuł: Karta_ewidencyjna_SARP_2018_BL3_OK (002).pdf
Rozmiar: 414 KB ( 0 Pobrań ) | Data: 12.12.2018 | 15:47

Dokumenty należy dostarczyć do biura SARP oddział w Rzeszowie, Rynek 8. Kandydatura jest rozpatrywana na najbliższym zebraniu władz oddziału, które odbywają się zwykle raz na dwa miesiące.

sarp rzeszow

SARP ODDZIAŁ W RZESZOWIE
RYNEK 8 (I PIĘTRO), 35-064 RZESZÓW,
TEL. (17) 852-48-81; (17) 853-93-51
E-MAIL: RZESZOW@SARP.ORG.PL

Członkowie SARP zobowiązani są do znajomości statusu SARP oraz przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodu Architekta a także opłacania składek członkowskich.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem Rzeszowskiego oddziału SARP.