Konkurs na Nagrodę BDA-SARP

0 Posted by - 03.04.2024 | 19:44 - KONKURSY

Drodzy Absolwenci Architektury!

Informujemy o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń prac zgodnie z
wytycznymi w Regulaminie Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody
Integracyjnej „BDA- SARP”. Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt
dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed
datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego
poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta,
a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w
przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje:

– Komisja Kwalifikacyjna SARP Oddział Rzeszów, zgodnie z wytycznymi w
Regulaminie Nagrody „BDA- SARP”, prace należy przesyłać w terminie do
14.04.2024 r. na adres mailowy biura SARP Oddział Rzeszów:
RZESZOW@SARP.ORG.PL (z dopiskiem w tytule maila: Nagroda BDA-SARP 2024).
Eliminacji na szczeblu okręgowym do Dorocznej Nagrody „BDA-SARP” Komisja
Kwalifikacyjna SARP Oddział Rzeszów dokona do dnia 19.04.2024 r.

– Samodzielnie autorzy i promotorzy prac, zgodnie z wytycznymi w
Regulaminie Nagrody „BDA- SARP”, należy przesłać przez aplikację
wetransfer do dnia 22.04.2024 r. na adres mailowy Stowarzyszenia
Architektów Polskich SARP: dz@sarp.pl

Wszystkie projekty muszą być zgłoszone na warunkach zgodnych z § 3,
punkt 4 Regulaminu Nagrody „BDA-SARP”.

Konkurs „BDA-SARP”, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w
dniach 12-15.09.2024 r. (czwartek – niedziela) w Deutsches Architektur
Zentrum DAZ w Berlinie. Prezentacja prac finałowych nastąpi 14.09.2024
r., a wręczenie Nagrody – 15.09.2024 r.

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz szczegółowe informacje dostępne są na
stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich:
https://www.sarp.pl/pokaz/konkurs_na_nagrode_bda-sarp,3397/