INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KONKURSOWYCH

0 Posted by - 18.04.2024 | 08:15 - INFORMACJE ZARZĄDU

Szanowni Państwo!

Chętne osoby zainteresowane pracą w Kolegium Sędziów Konkursowych zapraszamy do składania deklaracji i rejestracji na stronie SARP:

http://www.architektsarp.pl/