SARP RZESZÓW

by

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU


sarp rzeszow

SARP ODDZIAŁ W RZESZOWIE
RYNEK 8 (I PIĘTRO), 35-064 RZESZÓW,
TEL. (17) 852-48-81; (17) 853-93-51
E-MAIL: RZESZOW@SARP.ORG.PL

Rzeszowski oddział SARP jest częścią ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich – organizacji zrzeszającej architektów pragnących promować architekturę, zainteresowanych najwyższych standardów wykonywania zawodu architekta a także działaniem na rzecz otaczającej przestrzeni. Oddział sarp w Rzeszowie jest miejscem, które od lat integruje środowisko architektów oraz osoby zainteresowane architekturą i urbanistyką.

Stowarzyszenie Architektów Polskich posiada już ponad 135 lat tradycji którego początki sięgają inicjatywy budowniczych i inżynierów tworzących Krakowskie Towarzystwo Techniczne ( od 1877 r.) oraz późniejsza aktywność architektów w ramach Warszawskiego Towarzystwa Popierania Handlu i Przemysłu ( od 1899 r.). Kontynuacją tych starań stała się samodzielna Delegacja Architektów Polskich utworzona w 1908 roku po Międzynarodowym Kongresie Architektów w Wiedniu.

Podstawę działania SARP stanowi statut stowarzyszenia, który definiuje cele a także sposób organizacji. Do najważniejszych zadań SARP należą: dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu i zawodu architekta.

SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących przestrzeni, edukację architektoniczna czy organizację konkursów architektonicznych w oparciu o przejrzyste procedury.

Zapraszamy do kontaktu z nami.