19.04.2024 – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowo – Wyborcze SARP

0 Posted by - 10.04.2024 | 14:28 - INFORMACJE ZARZĄDU

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w piątek 19 kwietnia 2024r. o godzinie 15:00 w Hotelu Metropolitan przy ul. Słowackiego 16 w Rzeszowie odbędzie się

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowo-Wyborcze SARP

Zawiadomienie oraz Porządek Obrad znajdują się w załącznikach do pobrania.

W imieniu Prezesa SARP Piotra Rzeźwickiego oraz całego Zarządu Serdecznie Zapraszamy.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – PROGRAMOWEGO – WYBORCZEGO RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU SARP w dniu 19 kwietnia 2024 roku

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału i zaproponowanie kandydatury na Przewodniczącego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych członków Oddziału
 5. Wystąpienie zaproszonych gości
 6. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Głównego SARP
 7. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków
 8. Informacja Komisji Mandatowej
 9. Wręczenie wyróżnień SARP
 10. Przerwa obiadowa
 11. Przyjęcie sprawozdania(protokołu) z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Oddziału
 12. Sprawozdanie Prezesa ustępującego Zarządu kadencji 2019-2024
 13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
 14. Sprawozdanie: Sądu Koleżeńskiego, Kolegium Sędziów Konkursowych i Komisji Rewizyjnej
 15. Sprawozdanie skarbnika
  (krótka dyskusja nad sprawozdaniami)
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 17. Prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału
 18. Przedstawienie programu działania kandydatów na Prezesa Oddziału
 19. Wybory Prezesa Oddziału
 20. Wybory władz Oddziału i dyskusja programowa
 21. Członków Zarządu Oddziału
 22. Członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 23. Członków Oddziałowego Sądu Kolezeńskiego
 24. Członków Oddziałowego Kolegium Konkursowego
 25. Wybory Delegatów na wlany Zjazd delegatów SARP
 26. Przedstawienie projektu uchwał przez Komisje Uchwał i Wniosków
 27. Dyskusja
 28. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego zebrania
 29.  Zamknięcie Zebrania

 

1_zawiadomienie SARP

2_Porządek Obrad -Walne Zebranie SARP 2024

Załączniki