NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

by

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ


Czy trzeba mieć uprawnienia architektoniczno-budowlane aby być członkiem SARP?
Nie, Aby zostać członkiem SARP nie jest wymagane posiadanie uprawnień architektoniczno-budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Nie jest również wymagane bycie członkiem izby zawodowej Architektów.
Kto może zostać członkiem SARP?
Do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapisać się może każdy architekt, który ukończył studia wyższe na polskiej lub zagranicznej uczelni architektonicznej i uzyskał tytuł inżyniera architekta bądź magistra inżyniera architekta. Ponadto w uzasadnionych przypadkach członkiem lub honorowym członkiem SARP może zostać osoba szczególnie zasłużona ze względu na swoją działalność na rzecz architektury lub ogólnopolskiego lub lokalnego oddziału SARP. W przypadku zaproszenia takiej osoby przez członków SARP nie jest wymagane posiadanie przez wybraną osobę w/w tytułu zawodowego.
Jakie należy podjąć kroki aby zostać członkiem SARP?
Aby zostać członkiem SARP należy wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny w sekcji DOKUMENTY i zostać zarekomendowanym przez trzech aktualnych i aktywnych członków SARP poświadczających tym samym kandydaturę aplikującego kandydata. Dokumenty należy dostarczyć do biura SARP oddział w Rzeszowie, Rynek 8. Kandydatura jest rozpatrywana na najbliższym zebraniu władz oddziału, które odbywają się zwykle raz na dwa miesiące.
Czym się różni SARP od Izby Architektów?
SARP to Stowarzyszenie Architektów Polskich, IARP to Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Członkostwo w SARP jest nieobowiązkowe. IARP zrzesza projektantów z uprawnieniami architektoniczno-budowlanymi, które dają podstawę do wykonywania zawodu architekta w Polsce. Organizacje te ściśle ze sobą współpracują.
Ile wynoszą składki SARP i gdzie je wpłacać?
Aktualne skłądki członkowskie SARP publikuje w komunikatach dla członków i na stronie internetowej w dziale SKŁADKI CZŁONKÓW. Zapraszamy do zapoznania się, to nieznaczne pieniądze.
Na co przeznaczane są moje składki?
Składki pokrywają koszty działalności biura SARP w Rzeszowie, zasilają Fundusz Pomocy Koleżeńskiej, są przeznaczane na nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży oraz pomagają w organizacji spotkań takich jak ArchiCzwartki, wyjazdów i szkoleń. Ponadto każdy z członków regularnie opłacający składki otrzymuje magazyn wydawany przez SARP – ARCH.
Czy Zarząd pobiera wynagrodzenie?
Wszyscy członkowie Zarządu SARP w Rzeszowie działają pro publico bono. W SARP wynagradzani są jedynie pracownicy biura i sędziowie SARP, którzy pracują przy danym konkursie.