OBOWIĄZUJĄCE SKŁADKI CZŁONKÓW SARP

by

AKTUALNE SKŁADKI DLA CZŁONKÓW SARP


SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

ZWYCZAJNY CZŁONEK SARP CZŁONKOWIE SARP DO 3 LAT OD DATY UZYSKANIA DYPLOMU* DLA CZŁONKA POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

12,00 PLN / MIESIĄC

TO TYLKO: 144,00 PLN / ROK

8,00 PLN / MIESIĄC

TO TYLKO: 96,00 PLN / ROK

DOBROWOLNA

DLA CZŁONKA POWYŻEJ 75 LAT

 TYTUŁEM:
SKŁADKA: [ ROK/M-C: ] – [ IMIĘ I NAZWISKO ]
 SARP ODDZIAŁ RZESZÓW
UL. RYNEK 8, 35-064 RZESZÓW
NUMER KONTA (Pekao SA II o. Rzeszów)

06 1240 2614 1111 0000 3958 6083

*Członkowie zwyczajni SARP, przez okres 3 lat od ukończenia studiów z dziedziny architektury płacą składkę członkowską w zmniejszonym wymiarze tzn. w pełnej wysokości na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej i tylko w tej samem wysokości na działalność statutową oddziału.
  • W przypadku nieopłacania składek przez kolejnych 6 miesięcy zostaje wstrzymana wysyłka magazynu SARP „ARCH” i zostaje wysłane przypomnienie z prośbą o uregulowanie zaległości.
  • Po 12 miesiącach nieuiszczania składek członek zostaje skreślony z list architektów SARP.
  • Składki pokrywają koszty działalności biura OW SARP oraz zasilają Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.