WYSTAWA PRAC ŚP. WŁADYSŁAWA HENNIGA

1 Posted by - 10.01.2015 | 10:57 - INFORMACJE ZARZĄDU, WYDARZENIA

Zapraszamy na mszę Św. za kol. Władysława Henniga, która odbędzie się w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Rzeszowie, przy ul. 3-go Maja w dniu Rzeszów 13 stycznia godz. 7.30

Przypominamy także o noworocznym spotkaniu architektów podczas którego odbędzie się wystawa prac Śp.Władysława Henniga

  • Dnia: 13 stycznia godz. 16.00
  • Miejsce: Rzeszów, Rynek 8, Siedziba PKOIA RP

 

Nie żyje Władysław Hennig

Pogrzeb odbędzie się w piątek na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. Pożegnalna msza święta rozpocznie się o godz. 13.30.
 
Mgr inż. arch Władysław Henning
Urodzony 13 stycznia 1930 we Lwowie, w 1956 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i w latach 1956-90 pracował w pracowniach urbanistycznych i biurach planowania przestrzennego w Rzeszowie: początkowo w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej, następnie 1963-71 kierował Miejską Pracownią Urbanistyczną, potem ponownie w WPU jako zastępca kierownika i po. kierownika 1972-75 (równolegle w latach 1969-71 st. wykładowca na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska WSI oraz 1969-74 konsultant w ZPiUI „Inwestprojekt”), 1975-79 dyrektor Międzywojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, 1979-85 kierownik pracowni planowania przestrzennego w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, 1985-90 generalny projektant w Miejskim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. W latach 1990-94 pracował w „Atelier Stanislas Henning – architectes-urbanistes” w Paryżu.

Był głównym projektantem planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego szeregu miast (m.in. Strzyżowa, Jarosławia, Przemyśla, Rzeszowa, Krosna, Sandomierza), planów szczegółowych centrów miast, dzielnic i osiedli mieszkaniowych, autorem studiów historyczno-urbanistycznych i wytycznych konserwatorskich do planów zagospodarowania przestrzennego (Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego i Rzeszowa), ponadto był autorem lub współautorem projektów wielu obiektów architektonicznych, terenów zieleni i przestrzeni publicznych realizowanych tak w kraju, jak i we Francji, laureatem kilkunastu konkursów urbanistyczno-architektonicznych ogólnopolskich i francuskich.

Aktywny członek SARP i TUP, był przez kilka kadencji prezesem oddziałów tych stowarzyszeń w Rzeszowie, delegatem na międzynarodowe kongresy i konferencje problemowe, organizatorem i sędzią w konkursach organizowanych przez SARRP, TUP i spółdzielczość mieszkaniową, członkiem Miejskiej Wojewódzkiej i Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wielu kadencji.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących teorii i praktyki planowania przestrzennego oraz historii budowy miast, audycji radiowych i filmów telewizyjnych poświęconych tej problematyce.

Za swoją działalność zawodową i społeczną uhonorowany został odznaczeniami państwowymi, samorządowymi i stowarzyszeniowymi.