WYNIKI KONKURSU: PLAC GARNCARSKI W RZESZOWIE

7 Posted by - 01.08.2015 | 12:55 - KONKURSY

Zabudowa Placu Garncarskiego – Wystawa

Zapraszamy na wystawę pokonkursową oraz dyskusję.

5 sierpnia 2015 r. godzina 16:00, Trasa Podziemna – Rzeszów Rynek.