KONKURS SARP 2015 – NAGRODA ROKU

6 Posted by - 22.02.2016 | 09:03 - KONKURSY

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie NAGRODA ROKU SARP 2015 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2015 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2015.

Termin zgłaszania obiektów mija 4 marca 2016 roku. Liczy się data doręczenia zgłoszenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: nagroda.roku@sarp.org.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,
z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2015”,
e-mail: nagroda.roku@sarp.org.pl

Regulamin konkursu Nagroda Roku SARP – w załączniku maila.

Dokładny harmonogram konkursu i regulamin znajduje się na stronie:
http://www.sarp.org.pl/pokaz/ogloszenie_konkursu_nagroda_roku_sarp_2015,2219/

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci/autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4:

 • Nazwa i adres zgłaszającego
 • Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
 • Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
 • Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
 • Opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
 • Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
 • Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
 • Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
  • 8-12 zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, z informacją o autorstwie zdjęć,
  • rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF – sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku,
  • opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/
 • określenie kategorii zgłaszanego obiektu zgodnie z pkt. 5 i 11 Regulaminu umożliwiające Jury dokonanie ew. podziału na równorzędne nagrody przyznawane w następujących kategoriach:
  • obiekt architektoniczny i/lub przestrzeń publiczna wzniesiony ze środków publicznych
  • obiekt użyteczności publicznej i/lub przestrzeń wzniesiony bez udziału środków publicznych (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)
  • dom mieszkalny jednorodzinny (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)
  • dom mieszkalny wielorodzinny

Harmonogram konkursu:

 • 29 stycznia 2016 roku – ogłoszenie konkursu
 • 4 marca 2016 roku – zgłaszanie obiektów liczy się data doręczenia zgłoszenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
 • 711 marca 2016 roku – I posiedzenie sądu konkursowego
 • 4- 8 kwietnia 2016 roku – II  posiedzenie sądu konkursowego
 • 13 maja 2016 – publiczne ogłoszenie wyników konkursu ; wernisaż wystawy