Park Zakrzówek – Konkurs

2 Posted by - 09.03.2016 | 02:28 - KONKURSY

Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej i Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza studialny, jednoetapowy międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji Parku Zakrzówek – na obszarze terenów zielonych Krzemionek Zakrzowskich, o łącznej powierzchni ok. 62 ha. Terenów w bezpośredniej bliskości historycznego centrum wielowiekowego miasta (niecałe 2 km od Wawelu) z najbardziej charakterystycznym elementem w postaci niefunkcjonującego już kamieniołomu, częściowo zalanego przez wody gruntowe. Zbiornik zalewu jest elementem wyjątkowym, o powierzchni ok. 16,8 ha, głębokości ponad 30 m i skalistych, prawie pionowych ścianach (najwyższe fragmenty przekraczają wysokość 30 m ponad lustro wody).

Zadanie konkursowe obejmuje projekt parku (komunikacji, małej architektury, punktów widokowych, elementów strefy urządzonej przestrzeni sportów wodnych i kąpieliska), towarzyszących przestrzeni rekreacyjnych na jego granicy oraz budynki: Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Obsługą Zwiedzających, centrum sportów wodnych, zaplecza kąpieliska, wypożyczalni sprzętu sportowego. Koncepcja powinna określać relacje projektowanych obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z: lokalizacji, zapisów obowiązującego MPZP Park Zakrzówek i MPZP Rejon św. Jacka – Twardowskiego, powiązań komunikacyjnych, wymagań funkcjonalnych, tradycji kulturowych, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Strona konkursu: http://www.sarp.krakow.pl/konkursy,735,Konkurs_UMK_i_SARP_opracowanie_koncepcji_programowo-przestrzennej_Parku_Zakrzowe.html