PLANETARIUM – KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

1 Posted by - 01.05.2016 | 12:38 - KONKURSY

SARP O/Katowice ogłasza:

Konkurs na opracowania koncepcji architektonicznej dla zadania:
„PLANETARIUM – ŚLĄSKI PARK NAUKI. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 10.05.2016 do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na  stronie:

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_Planetarium_.html

Z poważaniem,

Biuro SARP/O Rzeszów
Teresa Gotkowska