Brick Award – III edycja polska

0 Posted by - 19.12.2016 | 22:40 - PATRONATY

Terminarz Konkursu
24.11.2016 7
Brick Award – III edycja polska

 • Otwarcie II polskiej edycji – 21 listopada 2016
 • Przyjmowanie prac – do 6 lutego 2017
 • Posiedzenie jury konkursowego – 21 lutego 2017
 • Gala ogłoszenia wyników i rozdania nagród – 07 marca 2017 w Warszawie

Prace konkursowe przygotowane zgodnie z wymogami Regulaminu należy składać w siedzibie
Wienerberger Ceramika Budowlana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r., godz. 16.00
(o zachowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu opracowania konkursowego).

 • Regulamin dostępny na www.brickaward.pl
 • Pytania można kierować na adres e-mail: brick2017pl@wienerberger.com

Polscy architekci, których projekty zostały zrealizowane z wykorzystaniem materiałów
ceramicznych

 • Obiekty zrealizowane wyłącznie po 1 stycznia 2014
 • Obiekty zrealizowane na terenie Polski oraz poza granicami kraju

Kategorie konkursowe:

 • Budynek mieszkalny
 • Budynek użyteczności publicznej,
 • Renowacja/ Rekonstrukcja,
 • Budynek w zabudowie miejskiej /Urban infill

Dodatkowa kategoria (nieobjęta nominacjami do edycji międzynarodowej)

 • Projekt bez realizacji
 • Przeznaczona dla czynnych architektów oraz studentów => 2 równoległe nagrody
 • Dla zwycięskiego projektu studenckiego nagrodą jest dwumiesięczny staż w pracowni JEMS architekci

Załączniki