KONKURS – Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie – Podjuchach

0 Posted by - 01.01.2017 | 20:22 - KONKURSY

Na podstawie zawartej umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji CAL, Gmina Miasto Szczecin udzieliła na rzecz TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. pełnomocnictwa do organizacji i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Podjuchach.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 24 stycznia 2017

http://www.tbsp.szczecin.pl/pl/przetargi/og%C5%82oszenie-o-konkursie