Konkurs SARP – Osiedle Ozon Kraków

0 Posted by - 10.01.2017 | 14:55 - KONKURSY

Szanowni Państwo,

Zarząd Ozon Megapolis Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej “OZON” na Górce Narodowej w Krakowie.

 

Osiedle Ozon jest częścią większego założenia, którego jeden z etapów jest już zaprojektowany i realizowany, a kolejne są przedmiotem tego konkursu. Łącznie realizacja powinna stanowić całość funkcjonalną i marketingową. Dla całości osiedla opracowana jest spójna koncepcja marketingowa pod nazwą “Osiedle Ozon”.

Zamawiający spodziewa się zabudowy otwartej, zróżnicowanej, pozwalającej uzyskać perspektywy widokowe, ze szczególnie wyeksponowanym widokiem w kierunku południowym i na panoramę Krakowa, oferującej przy tym intymność mieszkania.

Ważne jest zrealizowanie wysokiej jakości terenów zielonych i przestrzeni wspólnych. Zagospodarowanie powinno zachęcać mieszkańców i użytkowników do ruchu, sportu i rekreacji – dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak rodzin chcących wspólnie, aktywnie spędzać czas wolny.

Założeniem jest umożliwienie na miejscu realizacji wszystkich podstawowych potrzeb mieszkańców w obszarze usług, tak, aby po powrocie z pracy i ze szkoły nie było konieczności powtórnej podróży do centrum miasta.

 

Celem konkursu jest:

– uzyskanie spójnej koncepcji urbanistycznej dla obszaru wskazanego jako zakres studialny i realizacyjny konkursu, na podstawie wytycznych zamawiającego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– uzyskanie spójnej i zgodnej z wytycznymi zamawiającego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obszaru wskazanego jako zakres realizacyjny konkursu.

 

Przedmiotem konkursu w szczególności jest:

– w zakresie studialnym – koncepcja urbanistyczna dla obszaru wskazanego przez zamawiającego,

– w zakresie realizacyjnym – koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla obszaru wskazanego przez zamawiającego, uwzględniająca warunki określone w regulaminie konkursu.

 

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

 

Skład Sądu Konkursowego:

Robert Kuzianik – KSK SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego

Rafał Zawisza – KSK SARP Kraków – Sędzia referent

Magdalena Kozień-Woźniak – KSK SARP Kraków – Sędzia konkursowy

Jacek Drogosz – Prezes Zarządu Ozon Megapolis – Sędzia konkursowy

Adam Pietkiewicz – Wiceprezes Zarządu Ozon Megapolis – Sędzia konkursowy

Adam Grela – Koordynator projektu – Sędzia konkursowy

 

Sekretarz organizacyjny konkursu:

Piotr Knez – SARP Kraków – Sekretarz organizacyjny konkursu

 

Harmonogram konkursu:

Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 19.01.2017

Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 30.01.2017

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 3.02.2017 do godziny 15:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych w etapie 1 – do 10.02.2017

Składanie prac konkursowych etap 1 – 24.03.2017 do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie 1 etapu konkursu – zaproszenie pięciu uczestników do składania prac w 2 etapie konkursu – 7.04.2017

Składanie prac konkursowych etap 2 – 19.05.2017 do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie etap 2, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 2.06.2017

 

Nagrody (kwoty brutto):

– Zamawiający przyzna następującą nagrodę pieniężną dla każdego z pięciu uczestników konkursu którego praca zostanie przez sąd konkursowy zakwalifikowana do II etapu: 10 000 PLN

– Zamawiający przyzna następującą nagrodę pieniężną dla uczestnika konkursu którego praca zostanie przez sąd konkursowy uznana za najlepszą: 20 000 PLN

 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej SARP Kraków: www.sarp.krakow.pl

 

 

Z poważaniem

 

Sylwia Gubernat

Biuro SARP Kraków