BUDMA 2017 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury

0 Posted by - 09.02.2017 | 00:23 - WYDARZENIA

BUDMA 2017 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury – otwarcie i przecięcie wstęgi

W ramach tegorocznych targów BUDMA 2017 odbyła się min.

  • Debata architektoniczna na temat “odpowiedzialność społeczna Architekta” i zdjęcie z poruszanymi tematami.
  • Forum-Kodeks Budowlany przedstawienie przez ministra Tomasza Żuchowskiego wersji KB po zakończeniu konsultacji społecznych które zakończyły się 16.12.2016r. Ministerstwo dalej pracuje nad forma KB ale również nad ustawami okołokodeksowymi i planuje w lipcu 2017 roku złożyć do Sejmu.
  • Wręczenie statuetki z okazji 15-lecia istnienia Izby Architektów