Konkurs SARP – Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych – Zabłocie 2017

0 Posted by - 08.03.2017 | 18:02 - KONKURSY

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza:

 

studialny, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ulicy Zabłocie 20-22 w Krakowie.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla miejskiego projektu przekształcającego poprzemysłową enklawę krakowskiego Zabłocia w kreatywną i innowacyjną przestrzeń otwartą zarówno dla lokalnej społeczności i mieszkańców miasta, jak i profesjonalistów, przedsiębiorców, podmiotów społecznych i gospodarczych. Spodziewane jest też uzyskanie scenariusza przebudowy ważnego elementu struktury przestrzeni miejskiej Zabłocia, która w ostatnich latach podlega niezwykle dynamicznym przekształceniom.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Przewodnicząca Sądu Konkursowego
Magdalena Kozień-Woźniak – KSK SARP Kraków – Sędzia referent
Danuta Fredowicz – KSK SARP Katowice – Sędzia
Marcin Brataniec – KSK SARP Kraków – Sędzia
Jacek Woźniak – UMK – Sędzia
Mateusz Płoskonka – UMK – Sędzia
Leszek Jasiński – UMK – Sędzia

Sekretarz organizacyjny konkursu:
Marcin Włodarczyk – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
Wojciech Kasinowicz – SARP Kraków – sekretarz pomocniczy

Harmonogram konkursu:
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 15.03.2017
Składanie zgłoszeń udziału w konkursie – do 29.03.2017
Składanie prac konkursowych – 8.05.2017 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 19.05.2017

Nagrody (kwoty brutto):
– pierwsza nagroda – 30 000 PLN
– druga nagroda – 10 000 PLN
– trzecia nagroda – 7 500 PLN
– wyróżnienie – 2 500 PLN
– wyróżnienie honorowe

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej SARP Kraków: www.sarp.krakow.pl

 

Z poważaniem

Sylwia Gubernat

Biuro SARP Kraków