KONKURS na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku wielofunkcyjnego w Gdańsku

0 Posted by - 12.04.2017 | 10:57 - KONKURSY

Szanowni Państwo,

dnia 3 kwietnia 2017 r. wysłaliśmy wiadomość dot. ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4 w Gdańsku z prośbą o jego zamieszczenie na Państwa stronie internetowej.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że konkurs jest wyjątkowy, ponieważ dotyczy prestiżowego miejsca w Gdańsku tuż przy Bramie  Wyżynnej dawniej stanowiącej główną bramę wjazdową do miasta,

otwierającą ciąg tzw. Drogi Królewskiej. Obecnie stoi tu charakterystyczny dla panoramy miasta budynek Lotu.

Konkurs jest wyzwaniem dla koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, dlatego ponawiamy naszą prośbę, aby umożliwić

dotarcie informacji o nim do szerokiego grona architektów.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu upływa już 28 kwietnia br.

Licząc na Państwa pozytywną reakcję,

serdecznie pozdrawiam,

Agnieszka Klekota
Dyrektor biura SARP O/Wybrzeże