[ 01/02.06.2017 – KONFERENCJA – DZIEŃ BIM 2017 ]

0 Posted by - 24.05.2017 | 22:50 - WYDARZENIA

W dniach 1-2 czerwca 2017 odbędzie się czwarta edycja konferencji dzień BIM. Wydarzenie to jest organizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie oraz BIM Klaster – Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

Cele konferencji:
· dyskusja i wymiana doświadczeń dotycząca BIM w badaniach naukowych,
· prezentacja stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także prezentacja osiągnięć w zakresie wdrożeń BIM w realizacji przedsięwzięć budowlanych,
· upowszechnianie wiedzy o BIM,
· umożliwienie spotkania, dyskusji i wymiany poglądów osobom zainteresowanym technologią BIM i jej wdrażania w realizacji przedsięwzięć budowlanych we wszystkich jego fazach.

Szczegółowy program konferencji został opublikowany – zapraszamy do zapoznania się tematyką referatów.

Referaty wygłaszane będą przez zaproszonych na konferencję prelegentów. Nowością w tym roku jest poszerzenie programu konferencji o panel dyskusyjny pod nazwą “BIM w badaniach naukowych”.