Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki arch. Anny Krygowskiej – Gała

0 Posted by - 11.08.2017 | 17:21 - INFORMACJE ZARZĄDU

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki
mgr inż. arch. Anny Krygowskiej – Gała długoletniego członka naszego Stowarzyszenia.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 14.08.2017 r. w Krakowie na cmentarzu Salwator o godz.12.00.

SARP O/Rzeszów Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów