KONKURS “BUDYNEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA W WARSZAWIE

0 Posted by - 25.08.2017 | 14:55 - KONKURSY

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Stowarzyszenie Architektów Polskich Zarząd Główny zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek Naukowo-Dydaktyczny Kampus Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia) w Warszawie – konkurs objęty Patronatem Biura Konkursów przy Zarządzie Głównym SARP.

Materiały konkursowe do pobrania pod adresem:

Dotyczy konkursu 2017/S 146-302553 na „Koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek Naukowo-Dydaktyczny Kampus Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia)” w Warszawie” (Konkurs ogłoszono na stronie Grupy Doradczej SIENNA) [Ogłoszenie o konkursie] [Regulamin konkursu] [Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu] [Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu_wersja edytowalna][Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu_program funkcjonalno-użytkowy] [Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu _projekt umowy] [Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (mapa zasadnicza)] [Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (skan licencji)]  [Competition Rules_ENG] [Zmiana ogłoszenia z dn. 08.08.2017 r.] [Regulamin konkursu po zmianach z dn. 08.08.2017 r.]  [Dokumentacja konkursowa po zmianach z dn. 08.08.2017r.]