WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane

0 Posted by - 17.10.2017 | 16:40 - INFORMACJE ZARZĄDU

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi,
z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

wykaz aktów prawnych – stan na 1 października 2017 r.