[10.05.2018] ARCHICZWARTEK – PIOTR WRÓBEL – DRZEWA. ARCHITEKTURA JEST NAJWAŻNIEJSZA?

0 Posted by - 23.04.2018 | 22:49 - ARCHICZWARTKI

archiczwartki

SPOTKANIE Z SERII ARCHICZWARTKI
BLISKIE SPOTKANIA Z ARCHITEKTURĄ


Termin: 10-05-2018, 17:00
Rzeszów, Rynek 1 – Ratusz (Sala „Ślubów”)

W imieniu SARP oddział w Rzeszowie, w ramach bliskich spotkań z Architekturą „ARCHI – CZWARTKI”, zapraszamy serdecznie 10 maja o godz. 17.00 do Ratusza w Rzeszowie na wyjątkowe spotkanie!  Dwójka naszych gości, porozmawia o tym, że “Architektura jest najważniejsza” a wraz z nią drzewa i ich relacja z architekturą.

Spotykamy się w sali ślubów Ratusza Miejskiego (Rzeszów, Rynek 1).

Nasi goście

PIOTR WRÓBEL

polski architekt, prowadzący pracownię projektową APA Czech-Duliński-Wróbel sp. z o.o. wraz z Jackiem Czechem i Januszem Dulińskim.

Dr inż. arch., nauczyciel akademicki i praktykujący architekt. W 1993-2004 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, od 2004 na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Od 1991 prowadzi praktykę projektową w pracowni architektonicznej APA Czech-Duliński-Wróbel sp. z o.o. z Jackiem Czechem i Januszem Dulińskim. Jest współautorem kilkudziesięciu prac konkursowych, kilkunastu projektów budynków i zespołów urbanistycznych realizowanych od roku 1990 do chwili obecnej. Do najważniejszych należą: kompleks budynków lotniskowych oraz terminale pasażerskie w portach lotniczych w Krakowie i Rzeszowie, budynek Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nowa siedziba rozgłośni regionalnej Radio Kraków. Projekty konkursowe i realizacje uzyskały ponad 40 nagród, wyróżnień i nominacji, w tym do nagrody im. Miesa van Der Rohe za budynek Radia Kraków (z Tomaszem Mańkowskim, 1998 r.). Zainteresowania naukowe i publikacje koncentrują się wokół zagadnień związanych z projektowaniem kompleksów lotniskowych oraz problemów medializacji architektury wynikających ze szczególnych relacji fotograficznej reprezentacji oraz twórczości i percepcji architektury.


ARCHITEKTURA JEST NAJWAŻNIEJSZA. DRZEWA

Nieprzemyślane niszczenie dziedzictwa przyrodniczego (na niespotykaną dotąd w demokratycznej Polsce skalę), z którym mamy do czynienia w ostatnim czasie, sprowokowało Ewę Mańkowską-Grin do stworzenia następnego tomu z serii Architektura jest najważniejsza.

Eseje Barbary Bartkowicz, Marty Leśniakowskiej, Małgorzaty Omilanowskiej, Olgi Tokarczuk, Grzegorza Piątka, Piotra Wróbla i Jana Rylkego mierzą się z zagadnieniami wzajemnej zależności, ostrego konfliktu, przenikania się i współżycia świata drzew z rozwijającą się w szalonym tempie cywilizacją człowieka i jej najlepiej widoczną emanacją: architekturą i budownictwem.

Na spotkaniu zakupić można będzie wszystkie książki z serii “Architektura jest najważniejsza” w cenie promocyjnej!

EWA MAŃKOWSKA-GRIN

polska artystka, malarka, właścicielka wydawnictwa EMG.

W latach 1984-1989 studiowała na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni profesora Juliusza Joniaka, a w latach 1987-1988 na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Tsukuba w Japonii. W latach 1990-1991 była stypendystką rządu japońskiego i na tej samej uczelni studiowała podyplomowo. Wystawiała m.in. w Nowym Jorku, Tokio, Tsukubie (Japonia), Velmarze (Niemcy) i Pradze. W 1989 roku zdobyła II nagrodę Przeglądu Sztuki Młodych w Krakowie.


–> Zapisy na Wydarzenie –> https://www.facebook.com/events/168159553882753/


Po zakończeniu spotkania zapraszamy do siedziby SARP, Rynek 8 na spotkanie networkingowe z kolegami architektami przy kawie od Kawy Rzeszowskiej i przekąsce o Curry Me.