Przegląd największych osiągnięć architektonicznych i inżynierskich -100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

0 Posted by - 27.06.2018 | 16:41 - WYDARZENIA

Z okazji 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI listopadowy numer “Buildera” będzie wydaniem okolicznościowym, zawierającym m.in. przegląd największych osiągnięć architektonicznych i inżynierskich, jakie dokonały się na przestrzeni ostatniego stulecia w naszym kraju oraz prezentacje najwybitniejszych polskich postaci świata architektoniczno-budowlanego.Serdecznie zapraszam Pana i SARP o. Rzeszów do wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia i podzielenia się na łamach “Buildera” spojrzeniem na polski dorobek architektoniczny. Szczegóły poniżej.

W ramach okolicznościowego wydania planujemy opublikowanie m.in. następujących materiałów.

  1. ZESTAWIENIE 100 NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I INŻYNIERSKICH (1918-2018)

Zapraszam do wypunktowania kilkunastu obiektów, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w danym zestawieniu. Propozycje kompletujemy do 9 lipca.

  1. IKONY NIEPODLEGŁEJ

W tym bloku planujemy syntetyczne oraz rozbudowane prezentacje najciekawszych obiektów, które powstały w Polsce w latach 1918-2018.

  • Proszę wybrać kilka najciekawszych obiektów. I krótko opisać każdy z nich, z uwypukleniem tego, co stanowi o ich wartości. Adekwatna objętość tekstu dla każdego z opisów to 500-1000 znaków ze spacjami. (Teksty będą podpisywane nazwiskiem autora.)
  • Proszę wybrać jeden obiekt (lub grupę obiektów) i przygotować na jego temat tekst o objętości 8-13 tys. znaków ze spacjami. Materiały kompletujemy do 14 sierpnia.
  1. SYLWETKI NAJWYBITNIEJSZYCH ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Zapraszam do przybliżenia w kilku zdaniach sylwetek 2-3 wybranych osób. (maks. 2000 zn. ze spac./osoba). Opisy kompletujemy do 14 sierpnia.

  1. Jeżeli posiadają Państwozdjęciawskazywanych bądź opisywanych obiektów i osób, to bardzo proszę o ich udostępnienie, ewentualnie o podanie źródła, z którego można je pozyskać.

Grzegorz Przepiórka
—————————————-
Zastępca Redaktora Naczelnego
BUILDER