Podkarpacki Przegląd Architektury

0 Posted by - 10.10.2018 | 20:48 - INFORMACJE ZARZĄDU, KONKURSY

Uwaga!!! Decyzją organizatorów z dnia 11.10.2018 informujemy iż: “Termin składania prac został przesunięty na  5 listopada 2018 roku.”


Informacja uzupełniająca: W konkursie udział mogą brać zarówno architekci jak i projektanci wnętrz. W konkursie można składać zarówno prace z zakresu architektury jak i aranżacji wnętrz.


Wytyczne dotyczące formy i zawartości zgłoszenia do PPA

 1. Zgłoszenie należy dostarczyć w formie drukowanej na planszach A3 i w formie cyfrowej (PDF)
  na płycie.
 2. Zgłoszenie może mieć do 4 stron.
 3. Zgłoszenia powinno zawierać:
  a. informacje podstawowe wg schematu:
  -obiekt
  -lokalizacja obiektu
  -kategoria obiektu
  -rok ukończenia
  -autorzy
  -inwestor
  -adres mailowy do autorów
  b. krótki opis
  c. część rysunkową zawierającą
 • sytuację w dowolnej skali
 • rzut parteru i ewentualnie inne rzuty
 • co najmniej trzy zdjęcia obiektu
 • inne dowolne materiały

 • Terminy
 1. data ogłoszenia 24 sierpnia 2018
 2. data przyjmowania zgłoszeń 15 października 2018
 3. rozstrzygnięcie I etapu 15 listopada 2018
 4. rozstrzygnięcie II etapu 15 stycznia 2018
 5. ogłoszenie wyników podczas Targów Budownictwa- hala Podpromie-
  i wręczenie nagród i wystawa Rzeszów – luty 2019
 6. wystawa siedziba SARP i PKOIA, trasa podziemna- luty- kwiecień 2019

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,


Zarząd wraz z Kolegium Sędziów Konkursowych Rzeszowskiego Oddziału SARP przy współpracy z Radą PKOIA RP inicjuje cykliczne wydarzenie pod nazwą Podkarpacki Przegląd Architektury (PPA). Naszym celem jest usystematyzowanie osiągnięć architektów oraz projektantów wnętrz działających w naszym regionie i popularyzacja architektury w możliwie szerokiej skali. Przegląd skupia się na zrealizowanych obiektach projektowanych przez architektów zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.
W ramach kolejnych edycji Przeglądu planujemy:

 • przeprowadzanie konkursu na najlepsze realizacje z ostatnich trzech lat,
 • wystawę nagrodzonych realizacji,
 • uroczysty finisaż wystawy połączony z wręczaniem nagród w konkursie PPA,
 • okolicznościowe publikacje związane z kolejnymi edycjami PPA,
 • uruchomienie strony internetowej dokumentującej kolejne przeglądy,
  Ze względu na długi czas, który minął od ostatniej prezentacji realizacji architektów
  Podkarpacia, pierwsza edycja Przeglądu obejmuje minione, ostatnie trzy lata 2015-2017. Następne
  edycje będą odbywać się w cyklu dwuletnim.
  Sukces tego przedsięwzięcia zależy od Was. Dlatego gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich
  osiągnięć.
  Regulamin PPA
 1. Organizatorami Podkarpackiego Przeglądu Architektury (PPA) są SARP O. Rzeszów i
  Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów.
 2. PPA odbywa się w cyklu dwuletnim.
 3. Udział w PPA jest bezpłatny.
 4. Zgłoszenia do PPA mogą dokonać wyłącznie autorzy projektu, a w razie nie możności
  dokonania zgłoszenia, przez głównego projektanta z przyczyń obiektywnych, członek zespołu
  projektowego– właściciel biura projektowego, inwestor lub wykonawca projektu. Prawo
  nazwania Uczestnikami przysługuje zespołowy autorskiemu.
 5. Liczba zgłoszonych przez jednego uczestnika projektów jest nieograniczona.
 6. Decyzja o ilości prac eksponowanych w wystawie pokonkursowym, należy do organizatorów
  konkursu.
 7. Zgodę na wystawienie konkretniej pracy każdorazowo wyraża uczestnik.
 8. Za przygotowanie zgłoszeń wg wytycznych Organizatora odpowiadają Uczestnicy. Wytyczne
  te zamieszczone są poniżej.
 9. Spełnienie wytycznych formalnych dotyczących zgłoszenia jest jedynym kryterium
  kwalifikującym do PPA.
 10. Koszty przygotowania zgłoszenia pokrywają Uczestnicy.
 11. Każda realizacja zgłoszona do PPA i spełniająca warunki niniejszego regulaminu bierze udział
  w Konkursie.
 12. Do PPA ‘18 mogą zostać zgłoszone realizacje architektoniczne z lat 2015-2017 z obszaru
  Podkarpacia.
 13. Wszelkie terminy będą podane na stronie internetowej wydarzenia.
 14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia regulaminu należą do Organizatora.
 15. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami za pomocą strony internetowej i poczty
  elektronicznej.
  Regulamin Konkursu na najlepsze realizacje w ramach PPA ’18
 16. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
 17. Skład jury będzie ogłoszony przez Organizatora na stronie internetowej wydarzenia. Jurorzy
  zostaną wybrani spośród członków Kolegium Sędziów Konkursowych SARP o. Rzeszów
  zgłoszone przez SARP oraz członków Izby Architektów zgłoszonych przez Organa Izby.
 18. Jury składa się z członków powołanych na zasadzie równego parytetu (50% SARP +50% IZBA)
  oraz Przewodniczącego. Przewodniczącym Jury zostaje osoba, będąca równolegle członkiem
  SARP i Izby.
 19. Realizacje będą oceniane w pięciu kategoriach:
  a. obiekty użyteczności publicznej / UP /
  b. obiekty mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej / MW /
  c. domy mieszkalne jednorodzinne / MJ /
  d. obiekty przemysłowe i infrastrukturalne / P i I /
  e. przestrzeń publiczna i zespoły urbanistyczne / PB i ZU /
 20. Kategorie obejmują obiekty nowe, rozbudowywane i zabytkowe.

ETAP I

 1. W pierwszym etapie konkursu biorą udział wszystkie realizacje zgłoszone do PPA i spełniające
  warunki regulaminu PPA.
 2. W ramach każdej kategorii (a-e) jury wybiera 5 najlepszych realizacji. Zostają one
  nominowane do drugiego etapu Konkursu.

ETAP II

 1. Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu zobowiązani są do przygotowania
  prezentacji na 1-3 sztywnych planszach w formacie 100x70cm.
 2. Jury przeprowadza wizje lokalną we wszystkich realizacjach zakwalifikowanych do
  drugiego etapu.
 3. Jury przyznaje 3 nagrody i 2 wyróżnienia w każdej z kategorii.
 4. Spośród realizacji nagrodzonych 1. nagrodami w poszczególnych kategoriach jury
  wybiera jedną pracę której przyznaje nagrodę główną – Grand Prix PPA.
 5. Organizator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo do zmiany liczby i
  podziału nagród (np. nagrody ex aequo).
 6. Wszystkie nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy.