PIERWSZY ARCHIEXPERT – Za nami…

0 Posted by - 07.12.2018 | 16:06 - ARCHICZWARTKI, ARCHIEXPERT

Pierwszy z serii trzech ArchiCzwartek typu ArchiExpert.

Mówimy o istocie budowania marki Architekta. Czym każdy z nas chce aby była i ile dla niego znaczy?