Deklaracja prenumeraty ARCH

0 Posted by - 20.12.2018 | 16:42 - INFORMACJE ZARZĄDU

W związku ze zmianą od 1 .01.2019 r. ceny dwumiesięcznika  ARCH dla członków
SARP oraz  sposobem  dystrybucji  przesyłamy w załączeniu nową deklarację
prenumeraty.

Prosimy  o wypełnienie przez zainteresowane osoby i zwrotne odesłanie na
adres biura SARP.