Konkurs na salę koncertową przy Nowym Rynku w Płocku

0 Posted by - 19.06.2019 | 12:45 - KONKURSY

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Gmina-Miasto Płock oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w dwuetapowym konkursie studialno-realizacyjnym na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym.

Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu.

Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych Etapu I (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II (Etap II konkursu).

Wszystkie informacje o konkursie oraz Regulamin konkursu z załącznikami znajdują się na stronie internetowej konkursu: konkurs-plock.sarp.warszawa.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!