KONKURS SARP – Dworzec Częstochowa Główna

0 Posted by - 17.07.2019 | 15:46 - KONKURSY

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Polskie Koleje Państwowe S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie oraz Gminą Miasto Częstochowa i PKS Częstochowa S.A.

ogłaszają:

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjno-studialny: Na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz  zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu 

Komunikacyjne serce naszej Częstochowy. Fragment miasta o ciekawej historii zmian, nie zawsze najszczęśliwszych decyzji, ale nadal wielu szans i możliwości. Podjęta wspólnie decyzja o poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w konkursie architektonicznym budzi nadzieję na lepsze jutro.

Przedmiotem realizacyjnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna inwestycji, polegającej na realizacji dworca Częstochowa Główna, zwanego dalej dworcem, spełniającego wymagania kategorii „premium” oraz inne wymagania Zamawiającego. Koncepcja powinna także uwzględniać funkcjonalne wykorzystanie istniejącego budynku zabytkowego szaletu, należącego do wcześniej rozebranego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
Przedmiotem studialnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna zabudowy i zagospodarowania terenu, po stronie zachodniej linii kolejowej, w granicach obszaru opracowania.Cel konkursuCelem części realizacyjnej konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej (najlepiej spośród wszystkich prac konkursowych spełniającej wymagania Zamawiającego) oraz wyłonienie wykonawcy, który wykona na jej podstawie projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Celem części studialnej konkursu jest uzyskanie rozwiązań projektowych – koncepcji architektonicznych, które:
1) pokażą możliwości zwiększenia potencjału komercyjnego terenu na którym obecnie zlokalizowana jest zachodnia część dworca PKP i nieruchomości w jego otoczeniu, w granicach obszaru opracowania, z uwzględnieniem wymagań ich właścicieli, także w zakresie infrastruktury komunikacji miejskiej i PKS;
2) pomogą sformułować ewentualne oferty współpracy właścicieli nieruchomości, w granicach obszaru opracowania, skierowane  do inwestorów komercyjnych;
3) będą materiałem do podejmowania na ich podstawie decyzji z zakresu planowania przestrzennego.

Sąd Konkursowy:

Przewodniczący Sądu Konkursowego:
• arch. Ryszard Jurkowski
– sędzia konkursowy SARP Katowice
Sędzia referent:
• arch. Mariusz Błażewicz
– sędzia konkursowy SARP Częstochowa
Sędziowie:
• arch. Stanisław Bochyński
– sędzia konkursowy SARP Radom, reprezentujący
Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Ewa Borodzicz
– sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Grzegorz Kozłowski
– sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• arch. Ewa Rowicka
– sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Paweł Wróblewski
– sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Piotr Grzybowski
– sędzia reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
• Piotr Kurkowski
– sędzia reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
• Ludwik Kubasiak
– sędzia reprezentujący PKS Częstochowa S.A.
Zastępcy sędziów
• Aleksandra Cybulska
– zastępca sędziego reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Wojciech Ostaszewski
– zastępca sędziego reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
• Agata Rak
– zastępca sędziego reprezentujący PKS Częstochowa S.A.
• arch. Jerzy Grochulski
– sędzia konkursowy SARP Warszawa
Sekretarz Organizacyjny: 
 
• arch. Hubert Wąsek
– SARP Częstochowa
Harmonogram konkursu:

1.
Wysłanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:
05.07.2019.
2.
Wizja lokalna dla Uczestników konkursu:
25.07.2019.
3.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia:
05.08.2019.
4.
Wysłanie do Uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie
i zaproszenie do składania prac konkursowych do dnia:
12.08.2019.
5.
Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia:
16.08.2019.
6.
Udzielenie odpowiedzi na pytania do dnia:
23.08.2019.
7.
Składanie prac konkursowych do dnia:
28.11.2019.
8.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu:
18.12.2019.
Otwarcie wystawy i dyskusja pokonkursowa:
13.01.2020.

Pula nagród (kwoty brutto): 147 600 PLN

pierwsza nagroda – 66 000 PLN brutto
druga nagroda – 44 000 PLN brutto
trzecia nagroda – 22 000 PLN brutto
trzy wyróżnienia – każde po 5 200 PLN brutto

Życzymy powodzenia!