BIM dla polskich architektów – Bezpłatne licencje

0 Posted by - 14.09.2019 | 19:01 - INFORMACJE ZARZĄDU
Newsletter Krajowej Rady Izby Architektów RP, numer 8/2019
Informacje: Sierpień 2019

 BIM dla polskich architektów

Przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami oraz wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Izba Architektów RP oraz ArCADiasoft Chudzik sp. j. udostępniły dla czynnych członków IARP od początku sierpnia br. program „BIM dla polskich architektów”. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie technologii BIM wśród architektów poprzez udostępnienie narzędzi projektowych na preferencyjnych warunkach oraz szkoleń. Dzięki temu zrzeszeni w Izbie architekci mogą używać specjalistycznego oprogramowania komercyjnie. W zamian wnoszą niewielkie zryczałtowane opłaty – tylko za zrealizowane i „sprzedane” projekty. Zintegrowany model budynku nie byłby kompletny bez elementów branżowych. Z tego względu oprócz dostępu do oprogramowania dla architektów IARP przewidziano go także dla współpracujących z nimi branżystów. W ślad za zapowiedzią z lipca br. przypominamy, odpowiednio:

  • Co dokładnie oferuje program?

Każdy członek IARP może pobrać dla siebie bezpłatne komercyjne licencje na moduły ArCADia BIM PL, ArCADia-ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL oraz wskazać trzech współpracowników branżowych, którym umożliwione zostanie pobranie po jednej bezpłatnej licencji na moduł ArCADia BIM PL. Program umożliwia zatem współpracę B2B projektantów z różnych firm przy wspólnym projekcie na wspólnej platformie projektowej. Oczywiście, jeśli zespół działa w jednej firmie, pracodawca – architekt IARP, może skorzystać z czterech licencji ArCADia BIM PL oraz z modułu ArCADia-ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL dla swoich pracowników.

  • Funkcjonalność oprogramowania.

Moduł ArCADia BIM PL przeznaczony jest dla wszystkich uczestników procesu projektowego. Umożliwia podstawowe modelowanie budynku wraz z instalacjami oraz koordynację współpracy międzybranżowej, w tym scalanie projektów, wykrywanie kolizji i wizualizację zmian. ArCADia-ARCHITEKTURA PL pozwala m.in. na tworzenie: zestawień materiałów, powierzchni i kubatur, wykonywanie przekrojów, obliczanie nasłonecznienia pomieszczeń, automatyczne wymiarowanie, a także tworzenie więźby dachowej i import konstrukcji stalowych. Dzięki ArCADia-IFC RVT PL możliwy jest eksport i import formatów IFC, zaczytywanie projektów z programu Revit i wykorzystywanie ich np. jako podkład 3D.

  • Jak przystąpić do programu?

a) Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/

b) Dostęp przyznawany jest po weryfikacji członkostwa przez IARP.

c) ArCADiasoft potwierdzi u architekta telefonicznie i e-mailowo udział w programie i przekaże licencje oprogramowania.

  • Ile kosztują opłaty licencyjne?

a) Architekt i podmiot współpracujący mają prawo pobrać licencję i używać jej do celów szkoleniowych i komercyjnych, a obowiązek zryczałtowanej płatności spoczywa na architekcie dopiero z chwilą wydania klientowi projektu, lecz nie później niż w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży (przy czym opłata jest jedna za wszystkie fazy projektu – od koncepcji do projektu wykonawczego).

b) Zryczałtowana opłata za wykorzystanie oprogramowania (max. 4 licencje ArCADia BIM PL + 1 licencja ArCADia-ARCHITEKTURA PL + 1 licencja ArCADia-IFC RVT PL) do wykonania projektu wynosi 184,00 zł netto + VAT. Jest ona niezależna od rodzaju i wielkości wykonanego projektu oraz od liczby użytych do jego wykonania licencji.

Mamy nadzieję, że wypracowana przez IARP i ArCADiasoft Chudzik sp. j. oferta dla naszych członków pozwoli im na wdrożenie niewielkim kosztem technologii BIM w codziennej praktyce we współpracy z projektantami branżowymi. Dzięki programowi Izba Architektów RP ma szansę przyczynić się do polepszenia jakości projektów i przystosowania oferty projektantów do tego, co w wielu krajach jest już standardem.

Więcej informacji: http://www.warsztatarchitekta.pl – zakładka BIM dla polskich architektów