KONKURS NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY AMFITEATR W RADOMIU

0 Posted by - 11.10.2019 | 10:25 - KONKURSY

Gmina Miasta Radomia we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Radom ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcji programowo-użytkowej pn: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY AMFITEATR PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RADOMIU”.

Regulamin wraz załącznikami:
http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/47440,KONKURS-ARCHITEKTONICZNY-OPRACOWANIE-KONCEPCJI-PROGRAMOWO-UZYTKOWEJ-DLA-INWESTYC.html?fbclid=IwAR264CtDT9l6BJE0g5C_CpfO2XyCuybwavdeUbbhhpBoB2At62sfD7UOtYs

Harmonogram:

  1.  Termin składania pytań dotyczących Regulaminu – do dnia 21.10.2019 r.
  2.  Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu – 24.10.2019 r.
  3. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 28.10.2019 r.
  4. Wysłanie zawiadomień do Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do składania Opracowań Konkursowych – do dn. 08.11.2019 r.
  5. Termin wizji lokalnej z przedstawicielami Organizatora – ustalany będzie odpowiednio do ilości zgłoszeń (wizja lokalna nie jest obowiązkowa).
  6. Termin złożenia Opracowań Konkursowych – 15.01.2020 roku
  7. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Sąd Konkursowy, uzyskanie akceptacji Organizatora i publiczne ogłoszenie wyników Konkursu – do 05.02.2020r.

Nagrody:
1. Nagroda za zajęcie I miejsca — 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
2. Nagroda za zajęcie II miejsca — 10 000 zł brutto.
3. Nagroda za zajęcie III miejsca — 5 000 zł brutto.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!