KREATYWNE 2m2 – TWOJE MIEJSCE W PRZESTRZENI

0 Posted by - 26.02.2020 | 00:05 - INFORMACJE ZARZĄDU, WYDARZENIA

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżającego się III Kongresu SMART PROJECT, BUILDING & CITY – 7 marca 2020 kolejny raz organizujemy wystawę Waszych prac.

W dn. 6-8 marca 2020 w ramach Targów Budownictwa EXPO DOM 2020 we współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Architektów RP oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich w Rzeszowie kolejny raz oddajemy przestrzeń ekspozycyjną w Wasze ręce drodzy architekci. Całkowicie za DARMO! Aby uczestniczyć w wystawie należy posiadać status czynnego członka IARP​.

Twoja własna wystawa to miejsce aby pokazać siebie, to przestrzeń Waszej kreatywności, publikacji ukrytych w głębi szuflady, zbyt odważnych projektów, niepublikowanych koncepcji, strefa na nagrody, na najlepsze propozycje i realizacje projektowe. Używasz tej przestrzeni jak chcesz, możesz tam zaprosić swoich klientów, kolegów, spotykać ludzi, nawiązać kontakty lub po prostu powiesić prace i uciec niczym ghost-designer, obserwując zza narożnika zainteresowanie.

To miejsce dla Ciebie, nie ma się co wstydzić! nie potrzeba dziesiątek nagród w portfolio, złotych statuetek, projektów z pierwszych stron gazet.

Przestrzeń ta to możliwość stworzenia punktów rozmów, miejsca spotkań z potencjalnymi inwestorami, osobami szukającymi niestandardowych rozwiązań architektonicznych oraz producentami i dystrybutorami materiałów budowlanych obecnymi na targach budowlanych. To miejsce idealne dla Ciebie!

ZAREZERWUJ PRZESTRZEŃ DLA SIEBIE JUŻ DZIŚ, miejsc jest dosłownie kilkanaście.
 

 


HARMONOGRAM TWOJEJ WYSTAWY


 • REJESTRACJA DO: 04.03.2020, godzina: 12:00
  OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI WYSTAWCY 
 • WEJDŹ, ABY ZAREZERWOWAĆ – MIEJSCE DLA SIEBIE NA WYSTAWIE
 • https://kreatywne2m2-2020.evenea.pl

 • 05.03.2020, godziny: 15:00 – 20.00
 • TERMIN OSOBISTEGO MONTAŻU WYSTAWY 

 • 06.03.2020 – 07.03.2019  godziny: 10:00 – 18.00
 • OFICJALNE OTWARCIE WYSTAWY I CZAS TRWANIA EKSPOZYCJI (W CZASIE TARGÓW)

 • 08.03.2020  do godziny: 15.00
 • TERMIN OSTATECZNY DEMONTAŻU WYSTAWY
 • WSZELKIE ELEMENTY WYSTAWY NIE USUNIĘTE W TYM TERMINIE, ZOSTANĄ UZNANE ZA PORZUCONE I ZNISZCZONE PRZEZ ORGANIZATORA!!

REGULAMIN

Informacje organizacyjne:
1.Organizator udostępni Uczestnikowi miejsce ekspozycji o powierzchni:

Kreatywne 2m2 – przestrzeń dla samodzielnego Architekta
Kreatywne 4m2 – przestrzeń dla całej pracowni projektowej 
Zlokalizowaną na ściance przeznaczonej na cele wystawy i prezentacji projektów własnych lub pracowni. 

2.Do dyspozycji uczestnika będzie wydzielona przestrzeń wystawienniczą na ścianie o powierzchni 2m2 lub 4m2, którą od kolejnych stanowisk bocznych wydzielona jest pełnymi panelami o wysokości ok 245cm i szerokości ok 96cm z twardej białej płyty.
3.Przestrzeń, o której mowa powyżej zostanie udostępniona bezpłatnie na okres Wystawy lub trwania Targów Budowlanych EXPO DOM 2020, tj. w dniach 6-8.03.2020 r 10:00- 20:00 ( piątek, sobota i niedziela )
4.Do dyspozycji uczestników poza ścianami ekspozycyjnymi będą również miejsca spotkań, jako przestrzeń do kontaktów z odwiedzającymi.
5.Numery stanowisk ekspozycyjnych zostaną przydzielone w dniu montażu.
6.Uczestnik Wystawy zobowiązuje się wykonać na własny koszt elementy, jakie zaprezentuje w przestrzeni wystawienniczej w postaci: plansz, makiet, fotografii, folderów lub plakatów, itp. Wszelkie materiały muszą być opracowane w lekkiej technologii a waga elementów nie może przekraczać 3kg. nie mogą powodować zachwiania równowagi pożarowej konstrukcji wystawienniczej i hali.
7.Elementy muszą znajdować się w płaszczyźnie ściany ekspozycyjnej i nie mogą wystawać niż 15cm od powierzchni udostępnionej płaszczyzny /miejsca ekspozycyjnego oraz wpływać na zachwianie stabilności całej konstrukcji ekspozycyjnej.
8.Plansze, plakaty muszą być podwieszone do ścianek tak aby nie naruszać integralności ścian wystawienniczych ( np klipsy, taśma gumowa)
9.Powierzchnie wystawiennicze należy zwrócić organizatorowi w stanie w jakim zostały przekazane Wystawcy. Nie jest dopuszczalne robienie dziur, wbijanie gwoździ, pinezek, klejenie plansz lub makiet Malowanie ścianek dostarczonych przez organizatora i inne ingerencje, klejenie klejami trwałymi, makiet, modeli bezpośrednio do ścianek ekspozycyjnych,
10.Montaż można zapewnić poprzez klipsy biurowe, modelarskie, ściski, linki lub poprzez łatwo odklejane taśmy, np. malarskie.
11.Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do dostarczenia montażu osobistego wykonanych plansz o łącznych wymiarach nie przekraczających wysokości 200 cm i szerokości 96cm dnia 5 marca 2019r w godzinach od 15.00 – 20.00 bezpośrednio na Halę Podpromie w Rzeszowie, ul. Podpromie 10 do miejsca wskazanych wystawy i dokonać samodzielnego montażu na adres Międzynarodowe Targi Rzeszowskie. Przesłane plansze zostaną zamontowane pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy w oparciu o ustalony schemat.
12.W przypadku przygotowania niestandardowej aranżacji przestrzeni Wystawy, Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia i zamontowania elementów we wskazanym miejscu, w dniu 5 marca 2020r (czwartek) od godziny 15.00 – 20.00 i montażu pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy.
13. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do demontażu swoich elementów ekspozycji we własnym zakresie, najpóźniej w dniu 8 marca 2020 ( niedziela ) między godzinami 10.00 – 15.00, pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy.
14.Materiały i elementy niezdemontowane zostaną uznane za porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności, a następnie przeznaczone do utylizacji. Rekompensaty z tego tytułu nie obowiązują.
15.Organizator Wystawy nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie ew. makiet i elementów przestrzennych które wykraczają ponad sugerowaną technikę lekką plansz, a w szczególności tych, które nie zostały zdemontowane lub odebrane w terminie, o którym mowa w powyższym punkcie.
16.Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania w stosownym zakresie regulaminu dla uczestników targów organizowanych przez MTR.
Dane uczestnika, które należy podać przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w Wystawie:
imię i nazwisko architekta lub nazwa pracowni (firmy), adres siedziby/prowadzenia działalności, e-mail, telefon do kontaktu, nr identyfikacji IARP (dotyczy co najmniej jednego projektanta w pracowni / biurze).