FOTORELACJA: [05.03.2020] ARCHICZWARTEK – MARTA ANNA URBAŃSKA

0 Posted by - 08.03.2020 | 20:29 - ARCHICZWARTKI, WYDARZENIA

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Serdecznie dziękujemy za udział w pierwszym w tym roku Archiczwartku. Naszym gościem była dr inż. arch. Marta Anna Urbańska – architekt, historyk architektury, krytyk.

Na wykładzie poruszyliśmy zagadnienia ze styku architektury i sztuki, dobrego smaku i kiczu, piękna i brzydoty. Odkrywaliśmy egzotykę, ale nie musieliśmy jej daleko szukać. Znaleźliśmy ją w krajobrazie polskiej wsi i małego miasta, w tematycznych mini – parkach rozrywki, w salach weselnych, czy w końcu w przydomowych ogródkach. Dziękujemy za porywający wykład ukazujący otaczające nas osobliwości, które wyłapało wprawne oko Pani Doktor.

Dr inż. arch. Marta Anna Urbańska – architekt, historyk architektury, krytyk. Wykłada w kraju (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej) i za granicą. Jest autorką licznych publikacji i przekładów oraz redaktorką literatury architektonicznej i jurorką konkursów. Prowadziła i organizowała konferencje, wyprawy i warsztaty projektowe oraz badania terenowe, w tym historycznej architektury polskiej na Wschodzie. Jest laureatką nagród i odznaczeń za pracę zawodową i społeczną, członkiem Izby Architektów RP i Stowarzyszenia Architektów Polskich. W kadencji 2015 – 2019 była pełnomocnikiem Zarządu Głównego ds. dziedzictwa historycznego.