APEL W SPRAWIE UKRAINY

0 Posted by - 28.02.2022 | 23:41 - INFORMACJE ZARZĄDU

Koleżanki, Koledzy,

Czas, gdy rosyjska agresja próbuje pozbawić wolności naszych sąsiadów UKRAINĘ, wymaga
naszej deklaracji poparcia i solidarności adresowanej do tych, którzy poddani zostali opresji
wojny.
Demokratycznie rozwijająca się państwowość stanęła wobec siły wroga chcącego pozbawić JEJ
szans rozwoju, zniszczyć infrastrukturę społeczną, zastopować inwestycje budujące przestrzenne
struktury kraju.
Heroiczna obrona prowadzona przez Obywateli Ukrainy dowodzi ogromnej siły i woli trwania
w wolnym i rozwijającym się Państwie.
Uznając te wartości za motywujące nas architektów do zademonstrowania poparcia
dla Ukraińskich Kolegów w profesji, zwracam się do Polskich Architektów o współdziałanie
w zakresie możliwości zachowania ciągłości pracy zawodowej naszych wschodnich sąsiadów.
ONI – pozbawieni szansy prowadzenia projektów we własnych pracowniach, skazani
na czasowy pobyt w Polsce, potrzebują również wsparcia w zakresie organizacji nowych
stanowisk pracy.
Realizując postulaty zgłoszone w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP przez
Koleżankę Martę Sękulską-Wrońską, Kolegów Szymona Wojciechowskiego i Pawła
Kobylańskiego, wreszcie Zarząd Główny Stowarzyszenia apeluję, aby w Waszych biurach
i pracowniach projektowych mogli ONI realizować ICH zawodową misję.
O powstaniu takiej możliwości – uzyskania pracy, czy stworzenia dla Nich stanowisk, na których
mogliby kontynuować własne projekty – informujcie proszę Wasze macierzyste Oddziały SARP.
Oferta taka zostanie niezwłocznie przekazana przybywającym do Polski Ukraińskim
Architektom i stanie się dowodem środowiskowej solidarności.
Pokaże, że nie jesteśmy obojętni na tragedie dotykające poszczególne osoby i kraj najechany
przez wroga, oraz że chcemy podobnie jak Ukraińscy Architekci współuczestniczyć w Jego
odbudowie po zniszczeniach wojennych.
Mam nadzieję, że stanie się to również w oparciu o projekty powstałe w pracowniach Polskich
Architektów udostępnionych Koleżankom i Kolegom emigrującym z Ukrainy.

p.o. Prezesa SARP

Jerzy Grochulski