[U40] FOTORELACJA Z WYDARZENIA

0 Posted by - 02.10.2022 | 10:23 - INFORMACJE ZARZĄDU

Za nami 5 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Architektów SARP U40. Jesienna edycja U40 odbyła się pod hasłem „Równowaga”. Spotkanie Młodych Architektów w Rzeszowie poświęciliśmy zbadaniu roli SARP w drodze polskich miast do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Rzeszów jako jedno ze 100 miast w Europie, a także jedno z 5 miast w Polsce bierze udział w programie “100 miast neutralnych dla klimatu i inteligennych do 2030 roku”. Obok Rzeszowa wyróżniono również: Kraków, Łódź, Warszawę i Wrocław. Gościliśmy u nas młodych architektów z miast objętych tym programem.

Wydarzenie rozpoczęliśmy debatą, w której uczestniczyli: Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek, Prezes SARP Agnieszka Sołtys-Kalinowska, Architekt Miasta Rzeszowa Janusz Sepioł oraz Prezes łódzkiego oddziału SARP – arch. Jakub Krzysztofik.

Po debacie otwierającej spotkanie i wprowadzającej w tematykę równowagi przeszliśmy do pracy w grupach warsztatowych. Rozważaliśmy jak architekci zrzeszeni w SARP mogą współpracować z włodarzami miast i wspierać ich w dążeniu do osięgnięcia neutralności klimatycznej.

Spotkanie miało również na celu integrację środowiska architektów zrzeszonych w SARP, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie nowych inicjatyw o skali ogólnopolskiej, które posłużą ochronie klimatu.

Fot. Łukasz Bajda