Konkurs architektoniczny SARP nr 1052

0 Posted by - 25.11.2023 | 16:21 - KONKURSY

Szanowni Państwo,

Oddział Warszawski SARP ogłosił Konkurs architektoniczny SARP nr 1052, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna zespołu budynków: budynku administracji publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz budynku kultury z salą widowiskową na potrzeby Centrum Kultury w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Terminy:

Składanie wniosków o dopuszczenie:

30.11.2023 r.

Składanie Opracowań studialnych:

23.02.2024 r.

Składanie Prac konkursowych:

13.05.2024 r.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu:

21.05.2024 r.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/