JANUSZ SEPIOŁ – PRACA NAD KRAJOBRAZEM

0 Posted by - 30.11.2023 | 22:23 - PATRONATY

Drodzy Architekci!

Zapraszamy do lektury książki Architekta Miasta Rzeszowa – Janusza Sepioła, w recencji Mikołaja Gomółki.

Książka “Praca nad krajobrazem” autorstwa Janusza Sepioła stanowi syntezę refleksji nad polskim krajobrazem. Autor waha się pomiędzy ostrożnym optymizmem a pesymizmem, starając się konstruktywnie analizować rdzeń problemu. Ta nowa publikacja, obejmuje różnorodne formy tekstowe, w tym eseje o charakterze polityczno-społecznym, opisy podróży, recenzje architektoniczne, a także zapisy wykładów i notatki.

Sepioł przygląda się zarówno krajobrazowi naturalnemu, jak i kulturowemu, analizując związane z nimi problemy oraz wpływ uwarunkowań prawnych na ich kształt. Książka prezentuje bogaty kontekst, w którym czytelnik może zagłębić się w refleksje, oferując bezpieczną przystań do intelektualnego i poetyckiego zastanowienia.

Zróżnicowanie tekstów obejmuje analizy zależności między kształtem krajobrazu a uwarunkowaniami prawno-planistycznymi. Szczególnie interesujące są rozdziały dotyczące przestrzeni życia Polaków i pracy nad krajobrazem, w których autor prezentuje gruntowną analizę, popartą postulatami skierowanymi do decydentów politycznych. Teksty takie jak “Tęsknota za miastem przyszłości” i “Miasto idealne” to rys historyczny utopii urbanistycznych, przechodzący w filozoficzny esej o marzeniach społeczeństw dotyczących lepszych miast.

Książka wzbogacona jest ilustracjami, które podkreślają wrażliwość autora na krajobraz. Akwarele i szkice emanują subtelnością i precyzją, przenosząc czytelnika w konkretne pory roku i rodzaje światła. Choć między ilustracjami a tekstem brak czytelnego powiązania z treścią, obie te formy tworzą równoległe, harmonijne doświadczenie czytelnicze.

“Praca nad krajobrazem” to nie tylko zbiór tekstów, ale również galeria obrazów. Doświadczony urbanista i polityk, autor prezentuje spojrzenie obejmujące zarówno współczesność, jak i szeroką perspektywę historyczną. Książka pomaga czytelnikowi zyskać wrażliwe, a jednocześnie merytoryczne i zniuansowane spojrzenie na temat polskiego krajobrazu.

 

Link do recenzji Mikołaja Gomółki dla Architektury Murator:

https://architektura.muratorplus.pl/krytyka/od-ostroznego-optymizmu-do-konstruktywnego-pesymizmu-janusza-sepiola-praca-nad-krajobrazem-aa-yjYw-tXwT-bzdH.html#source=fb