Konsultacje Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

1 Posted by - 05.10.2016 | 20:44 - INFORMACJE ZARZĄDU

30 września 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany. Rozwiązania w nim zaproponowane będą wprowadzane stopniowo, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, jak również z treścią uzasadnienia i oceny skutków regulacji i aktywnego udziału w procesie konsultacji publicznych.