ARCHI BESKIDY 2017 – PROGRAM i REJESTRACJA UCZESTNIKA!

0 Posted by - 31.12.2016 | 01:36 - INFORMACJE ZARZĄDU, WYDARZENIA

Koleżanki i Koledzy

Decyzją Zarządu SARP o. Rzeszów zostały podjęte starania zorganizowania kolejnej edycji ARCHI-NART 2017 tym razem w Beskidach, w miejscowości Szczyrk, w hotelu Zimnik.

  • Wyjazd odbędzie się w dniach 22-24 luty 2017 r. zgodnie z dołączonym programem.
  • Zapisy i wpłaty będą prowadzone do 13 stycznia 2017 r.

Zachęcamy do zapisania się już dzisiaj on-line. Poniżej znajduje się formularz rejestracji.


Rejestracja Zakończona!


Wpłaty należy dokonywać na konto SARP nr: 06 1240 2614 1111 0000 3958 6083
z dopiskiem:wpłata na cele statutowe”- w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2017r.

  • Odpłatność dla koleżanek i kolegów- członkowie SARP oraz POIA- 100zł
  • Pozostali chętni, w miarę wolnych miejsc- pełna odpłatność za wyjazd- 800zł;

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji poniżej.