[ 1877-2017 ] 140 LAT SARP

0 Posted by - 01.01.2017 | 00:01 - INFORMACJE ZARZĄDU

Stowarzyszenie Architektów Polskich posiada już  140 lat tradycji którego początki sięgają inicjatywy budowniczych i inżynierów tworzących Krakowskie Towarzystwo Techniczne ( od 1877 r.) oraz późniejsza aktywność architektów w ramach Warszawskiego Towarzystwa Popierania Handlu i Przemysłu ( od 1899 r.). Kontynuacją tych starań stała się samodzielna Delegacja Architektów Polskich utworzona w 1908 roku po Międzynarodowym Kongresie Architektów w Wiedniu.