Polityka Bezpieczeństwa Informacji RODO

0 Posted by - 25.05.2018 | 15:19 - INFORMACJE ZARZĄDU

Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) uprzejmie zawiadamiamy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SARP – Oddział Rzeszów z siedzibą przy ulicy Rynek 8, 35-064 Rzeszów.
2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.
3. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez SARP – Oddział Rzeszów i wynika z prowadzonej przez SARP – Oddział Rzeszów działalności.
4. Cel przetwarzania: prowadzona działalność, jej promocja, wysyłka ofert świadczonych usług (w tym: szkoleniowych, konferencyjnych, organizacji konkursów) itp.
5. Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na te potrzeby.
6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umów SARP – Oddział Rzeszów, złożenia zamówienia na usługę/usług itp.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
7. SARP – Oddział Rzeszów przetwarza je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez SARP – Oddział Rzeszów działalności.
8. SARP – Oddział Rzeszów przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy rodo.rzeszow@sarp.org.pl
Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością SARP – Oddział Rzeszów oraz w celu realizacji usługi/usług.
9. Jako administrator danych osobowych zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, możliwość ich prostowania lub żądania usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania.
10. Informujemy również o prawie do złożenia wobec Administratora sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych oraz o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Brak sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych traktowany jest jako Państwa zgoda na powyższe.

Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres:rodo.rzeszow@sarp.org.pl, spod adresu którego zgoda dotyczy, wpisując w temacie wiadomości „RODO”

Rzeszów, 25 maja 2018r.

Z wyrazami szacunku,

Marek Chrobak
Prezes SARP – Oddział Rzeszów