REJESTRACJA: PODKARPACKI PRZEGLĄD ARCHITEKTURY 1989 – 2019

0 Posted by - 01.04.2020 | 13:56 - INFORMACJE ZARZĄDU

UWAGA!

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONO DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020!

Termin składania plansz do tegorocznej edycji Podkarpackiego Przeglądu Architektury został przesunięty na 31 października 2020.

Wcześniejsze terminy okazały się zbyt krótkie dla przygotowania PPA. Zależy nam na jak najbardziej przekrojowym wyeksponowaniu oraz zarchiwizowaniu twórczości podkarpackich architektów z całego trzydziestolecia po roku 1989. W tym celu utworzyliśmy tzw. grupę wsparcia. Ma ona pomóc szczególnie kolegom architektom pracującym wyłącznie analogowo lub już nie praktykującym. Koordynatorem pomocy w przygotowaniu formy elektronicznej plansz PPA jest kolega architekt Maciej Torba, tel. 792 299 111.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!


SARP Oddział Rzeszów wraz z Podkarpacką Okręgową Izbą Architektów
zaprasza do wzięcia udziału w wystawie
Podkarpacki Przegląd Architektury 1989-2019

Rok 1989 stał się symboliczną i faktyczną cezurą najnowszej historii Polski. Od tego czasu we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa i społeczeństwa zaszły głębokie zmiany. Architektura naturalnie stała się dla nich lustrem. Organizowana wystawa ma na celu przybliżenie dorobku architektów z rejonu Podkarpacia (zrzeszonych w SARP o. Rzeszów i PKOIA) od czasu transformacji ustrojowej do dnia dzisiejszego.

W zamyśle organizatorów wystawa ma mieć formułę otwartą i dawać możliwość autorskiej wypowiedzi jej uczestnikom. Dlatego prezentacje nie będą podlegać wstępnej ocenie ani preselekcji. Dobór prezentowanych projektów pozostanie w gestii uczestników.
Będą oni mogli przedstawić zarówno projekty zrealizowane jak również prace studialne, koncepcje konkursowe i projekty z różnych przyczyn niepowstałe minionych 30 lat. Każdy z uczestników będzie mógł przygotować jedną albo dwie plansze wg przygotowanych przez organizatora szablonów. Na pojedynczej planszy (70cm x 200cm) będzie można zamieścić od jednego do czterech projektów. Szablony zostaną zamieszczone na stronach internetowych SARP i PKOIA.

Wykonane wg. proponowanych szablonów prezentacje uczestnicy będą mieli za zadanie dostarczyć w formacie .PDF 300DPI

w nieprzekraczalny terminie do 31 października 2020 ( godzina 00:00)

na adres e-mail biura SARP z dopiskiem „PPA 2019 Imię i nazwisko” ( rzeszow@sarp.org.pl ) lub bezpośrednio do siedziby biura na nośniku CD (Rynek 8, 35-064 Rzeszów). Wydruki plansz zorganizowane zostaną przez biuro SARP.

Koszt wydruku pojedynczej planszy jest pokrywany przez uczestnika i wynosi 200 zł za każdą zgłaszaną planszę.
Numer konta SARP do wpłat z tytułem  „PPA 2019 Imię i nazwisko” :

06 1240 2614 1111 0000 3958 6083
w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2020r. ( godzina 0:00 )

Wystawa zostanie zaprezentowana w siedzibie SARP O.Rzeszów oraz podczas Targów Budownictwa, gdzie zostaną wręczone wyróżnienia. O terminie wystaw będziemy informowali uczestników w odrębnych wiadomościach. W późniejszym czasie z wystawy zostanie również przygotowana publikacja książkowa.

  • oprac. Wojciech Fałat i Cezary Szpytma członkowie Kolegium Sędziów Konkursowych SARP o. Rzeszów
  • Renata Święcińska przewodnicząca PKOIA
  • Marek Chrobak prezes SARP O.Rzeszów