KORONAWIRUS 2020: APEL PRZEWODNICZĄCEJ SARP

0 Posted by - 02.04.2020 | 16:11 - INFORMACJE ZARZĄDU

Publikujemy apel przewodniczącej GSK SARP:

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie SARP

W związku z trudną sytuacją, jaka zaistniała w naszej branży, w imieniu Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP za pośrednictwem Zarządu Głównego SARP, zwracam się do Was z apelem o wzajemną pomoc przy wykonywaniu naszej działalności.
Oczywistym jest, że celem głównym GSK jest rozstrzyganie sporów, rozpatrywanie wykroczeń przeciwko obowiązkom członka SARP czy rozstrzyganie spraw naruszania
przez członka SARP zasad etyki zawodowej architekta czy też zasad dobrego obyczaju. Nie mniej jednak, zasadne jest by w tym ciężkim czasie nieformalnie rozszerzyć ten zakres i spróbować zjednoczyć siły.
Jeśli są architekci, którzy w wyniku wprowadzonej pandemii zostali pozbawieni pracy, ich klienci/inwestorzy wycofali się z podpisanych wcześniej umów, potrzebują zleceń, by móc normalnie funkcjonować i godnie żyć, a z drugiej strony są pracownie projektowe, które mają małe moce przerobowe i chętnie zlecą
wykonanie zadania architektowi – podwykonawcy, proszę połączmy siły, bo jak nigdy wcześniej, powinniśmy w tym momencie być jedną architektoniczną drużyną.

Proszę o wsparcie.

Pozdrawiam serdecznie,

Natalia Balcerzak
Przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP