DEBATA DOTYCZĄCA PROBLEMÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

0 Posted by - 29.03.2021 | 21:54 - WYDARZENIA
Szanowni Architekci!
W dniu 25.02.2021R. odbyła się zapowiadana debata dotycząca uporządkowania problemów zagospodarowania przestrzennego naszego Miasta. Gościliśmy przedstawicieli wszystkich klubów Rady Miasta oraz przedstawicieli Ruchów Społecznych.
W debacie uczestniczyli radni: Jolanta Kaźmierczak (PO), Marcin Deręgowski (PO), Konrad Fijołek (Rozwój Rzeszowa), Krystyna Stachowska (Rozwój Rzeszowa), Marcin Fijołek (PiS), Robert Kultys (PiS).
Gościliśmy, również partnerów społecznych: Jacek Strojny (Razem dla Rzeszowa), Artur Polakiewicz (Razem dla Rzeszowa), Sławomir Nosal (Stacja Dziki Rzeszów)
Ze strony SARP w dyskusji uczestniczyli: Piotr Rzeźwicki, Piotr Orlewski, Marek Chrobak, Maciej Trybus, Iwona Matlingiewicz, Tomasz Kudła, Wacław Matłok.
Poruszaliśmy bardzo ważne tematy instytucjonalne mające naszym zdaniem wpływ na poprawę polityki przestrzennej. Powołanie Architekta Miasta oraz nadanie mu realnego wpływu na kreowanie polityki przestrzennej oraz przyjęcie Uchwały Krajobrazowej ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do słuszności w.w. postulatów.
Poruszane były, również problemy bieżące:
– projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego (sąsiedztwo stadionu Resovii). Rozważany był powrót funkcji publicznej dla tych terenów.
– konieczność uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Kopca Konfederatów – terenu, który stanowi ważne tereny rekreacyjne Rzeszowa.
– możliwość powrotu planowanego budynku Sądu Okręgowego do pierwotnej lokalizacji zgodnej z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego “Temida”
– poruszono temat wprowadzenia w życie Uchwały Obywatelskiej o zwiększeniu dostępu mieszkańców do informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inicjatyw inwestycyjnych.
Mamy nadzieję, że jest to początek owocnej współpracy władzy, obywateli miasta oraz specjalistów.
SARP O/RZESZÓW